Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zużyte akumulatory są odpadem groźnym dla środowiska. Na szczęście istnieją już metody odpowiedniego postępowania z nimi. Co więcej, co są cennym źródłem surowców, które mogą być ponownie wykorzystane. Przeczytaj nasz krótki tekst.

Akumulatorów kwasowo-ołowiowych pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Zawierają one duże ilości ołowiu i innych metali takich jak rtęć, czy kadm oraz elektrolit, czyli roztwór stężonego kwasu siarkowego. Składniki te mogą być przyczyną silnego skażenia gleby, jeśli trafią na wysypisko śmieci. Obserwowane jest także zjawisko polegające na odzysku przez niektóre osoby najcenniejszych surowców akumulatora i pozbywanie się innych w niewłaściwy sposób, czyli wyrzucanie do odpadów komunalnych lub kanalizacji. Dlatego tak ważne jest, by oddać zużyty akumulator w odpowiednie miejsca.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zazwyczaj zwrot zużytego akumulatora do sprzedawcy i odzyskanie kaucji 30 zł. Jeśli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe, alternatywą jest oddanie go do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów (PSZOK) lub specjalistycznych firm zajmujących się recyklingiem. Należy upewnić się, czy firma ma uprawnienia do postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Należy zrobić to jak najszybciej, gdyż nieużywana bateria dość szybko się wyładowuje, a nieosłonięte bieguny akumulatora mogą być przyczyną zwarcia. Zawsze trzeba zachować ostrożność przy transporcie akumulatora, ponieważ żrący kwas może się z niego wylać.

Jak zużyty akumulator poddaje się recyklingowi? 

Profesjonalne firmy zajmujące się recyklingiem akumulatorów, dbają o zabezpieczenie groźnych substancji przed przedostaniem się ich do środowiska. Są wyposażone w odpowiednie urządzenia pomagające odzyskać poszczególne materiały ze zużytych akumulatorów. Na początku są one osuszane z elektrolitu, przecinane i rozdrabniane. Następnie odzyskiwane są frakcje metali i tworzyw sztucznych, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji akumulatorów lub w zupełnie innych branżach.